Archive for the ‘online community’ Tag

Three Reasons Branded Online Communities Fail

Vẽ lại hình từ bài viết cùng tên của David Gammel.

picture-1

  1. Focus : Điều này khá rõ ràng là chẳng phải mạng xã hội mà bất cứ thứ gì làm ra từ các tech guy đều có thể rất dễ bị lost focus. “Hay” chưa phải là mục tiêu để focus. “Hay để làm gì” mới gần với mục tiêu để focus hơn.
  2. Staff : Một nhóm người lúc nào cũng vẫn là một nhóm người, có điểm hay, điểm dở và có sai lầm. Do vậy nếu Online Community không được quản lý bởi những người có kinh nghiệm, sai lầm nhỏ của người quản lý có thể ảnh hưởng tới rất nhiều người. Và điều tệ hại, Online đồng nghĩa với việc sai lầm này sẽ đươc lan truyền rất nhanh.
  3. Metric : Điều này làm rõ hơn cho điều số 1. “Hay để làm gì” và “Làm sao biết được là hay?”.

Online Community cũng như việc xây một thành phố (cứ đơn giản là bằng Sim City đi chẳng hạn). Bạn có mọi thứ, nhưng mục tiêu của bạn (thể hiện qua các chính sách) không rõ ràng thì bạn cũng chẳng thể thu hút được dân chúng kéo tới ở. Bạn chỉ có thể xây dựng được hạ tầng và có thể là chính sách.

Update : Good slide để ngẫm nghĩ thêm.

Advertisements

Hầu như các cộng đồng trực tuyến đều thất bại…

Đó là kết luận của Ed Moran, một trong những chuyên gia tư vấn ở Deloitte. Kết luận này được tờ Wall Street Journal đăng tải vào tuần trước cùng với việc chỉ ra nguyên nhân : các doanh nghiệp chỉ chú trọng vào các giá trị mà cộng đồng trực tuyến có thể đem lại cho họ chứ không chú trọng tới cộng đồng.

WSJ bình luận rất hay về vụ này “Most coporate-sponsored online communitites are virtual ghost town“. Trong hơn 100 doanh nghiệp có cộng đồng trực tuyến mà Ed Moran làm survey thì có tới 35% các cộng đồng này có dưới 100 thành viên, 25% có dưới 1000 thành viên cho dù hơn 6% doanh nghiệp bỏ ra tới trên 1 triệu USD cho các dự án này.

Ed Moran chỉ ra 3 lỗi chính mà các doanh nghiệp thi nhau mắc phải. Đầu tiên là đổ tiền vào công nghệ mà không biết rằng/không chắc chắn rằng công nghệ đó có phù hợp với người sử dụng, có phù hợp với các tiêu chí mà mình muốn mang lại cho người sử dụng hay không. Thứ hai, doanh nghiệp không có một người có kinh nghiệm để quản lý cộng đồng. Một con số cần suy nghĩ là 30% các doanh nghiệp mà Moran khảo sát chỉ tuyển người làm part-time để quản lý cộng đồng. Điều thứ ba, doanh nghiệp không biết làm sao để đo đếm sự thành công của cộng đồng. Không phải cứ có nhiều người vào thì có nghĩa là cộng đồng đó thành công!

 

3 Reasons why most online communities fail

3 Reasons why most online communities fail