Archive for the ‘model’ Tag

5 chữ C của Social Media

Collin Walker hôm nay trong bài viết của mình đã nói tới 5 chữ C trong Social Media. Đó là cơ hội để :

Contributedễ dàng chia sẻ thông tin
Commentcơ hội để có được ý kiến của người khác
Conversationthảo luận với người khác
Collaboratelàm việc với bất cứ ai ở bất cứ đâu để đạt được mục đích chung
Communityxây dựng các mối quan hệ thông qua môi trường trực tuyến

 

 

5C Tiếp tục đọc

Advertisements

[slideshare.net]Hapiness as your biz model