Archive for the ‘genY’ Tag

Quick look @ How GenY communicates

Vì rào cản công nghệ, thế hệ Boomers (1946-1963) chỉ có một số ít các công cụ để kết nối với bạn bè như viết thư tay, gọi điện thoại hay gặp mặt trực tiếp.

Thế hệ GenX (1964-1981) có nhiều thứ vui hơn. Ít ra họ cũng có thể nhắn tin SMS hoặc sử dụng email.

 

GenY (1982-1999) có nhiều hơn tất cả.

 


Tuy vậy, chỉ nói có không thì chưa đủ. Làm sao để biết được GenY sử dụng những công cụ này theo tần suất như thế nào. Đây là một lời gợi ý của người thuộc GenY.

Src : http://www.themarketingstudent.com/index.php/2008/06/16/a-look-at-how-gen-y-communicates/

Advertisements

Banner Ads @ America with GenY

 

Theo thống kê của Peanut Labs, San Francisco, 51% những người GenY có sử dụng mạng xã hội (từ 13 tới 25 tuổi) không bao giờ click vào banner ads hoặc chỉ click vào banner ads từ 1 tới 2 lần trong 1 tháng.

Cũng theo thống kê của Pew , 2/3 số người có độ tuổi dưới 30 sử dụng mạng xã hội. Tham chiếu chéo lên số liệu ở trên thì cũng phải tới gần 30% số người dưới 30 tuổi không coi banner ads.

[slideshare.net]Marketing to GenY