Archive for the ‘GenX’ Tag

Quick look @ How GenY communicates

Vì rào cản công nghệ, thế hệ Boomers (1946-1963) chỉ có một số ít các công cụ để kết nối với bạn bè như viết thư tay, gọi điện thoại hay gặp mặt trực tiếp.

Thế hệ GenX (1964-1981) có nhiều thứ vui hơn. Ít ra họ cũng có thể nhắn tin SMS hoặc sử dụng email.

 

GenY (1982-1999) có nhiều hơn tất cả.

 


Tuy vậy, chỉ nói có không thì chưa đủ. Làm sao để biết được GenY sử dụng những công cụ này theo tần suất như thế nào. Đây là một lời gợi ý của người thuộc GenY.

Src : http://www.themarketingstudent.com/index.php/2008/06/16/a-look-at-how-gen-y-communicates/

Advertisements