Archive for the ‘Banner Ads’ Tag

Banner Ads @ America with GenY

 

Theo thống kê của Peanut Labs, San Francisco, 51% những người GenY có sử dụng mạng xã hội (từ 13 tới 25 tuổi) không bao giờ click vào banner ads hoặc chỉ click vào banner ads từ 1 tới 2 lần trong 1 tháng.

Cũng theo thống kê của Pew , 2/3 số người có độ tuổi dưới 30 sử dụng mạng xã hội. Tham chiếu chéo lên số liệu ở trên thì cũng phải tới gần 30% số người dưới 30 tuổi không coi banner ads.

Advertisements