Archive for the ‘Namethis’ Tag

Crowdsourcing

Hôm nay đọc được khá nhiều bài viết trên mạng nói về một dịch vụ mới, NameThis, sử dụng crowdsourcing để đặt tên mọi thứ. Thực ra, từ crowdsourcing đã gặp một lần khi dịch Strategy of Giving của Miikka mà không sao dịch được, đành phải giải thích là “sử dụng trí tuệ của cộng đồng để thực hiện một công việc nhất định vốn chỉ được làm trước đây bởi vài người”.

Quay lại với Namethis, ai cũng có thể post lên project của mình với một khoản phí nhỏ và chờ đợi cộng đồng đưa ra ý kiến về tên của dự án. Đây cũng là một cách làm hay, tuy vậy chắc sẽ phải nghiên cứu sâu hơn vì nếu để triển khai crowdsourcing thì mô hình đánh giá ý kiến phải được xây dựng rất tốt mới có thể thuyết phục được cộng đồng.

Advertisements