Archive for the ‘online news’ Tag

Vậy thì một ngày ở VN có thể có bao nhiêu pageviews tổng cộng nhỉ?

Super S - 2

(picture of Mathew Fang – under Creative Common License)

Đây chỉ là một câu hỏi có lẽ là … không có lời đáp. Đáp làm sao được vì tính ra được thì rất khó. Nhưng tôi có cảm giác đó là một con số khá là phẳng lặng, không dao động quá nhiều nhưng chính xác là bao nhiêu thì ko biết. Tôi cứ liều đi tính thôi mặc dù biết … là sai rồi.

Câu hỏi này cũng đã nghĩ từ lâu rồi và được gợi lại khi thấy Twitter của bác Sonny Trần có nói về việc Tuổi trẻ Online có 111m visitors và 476m pageviews trong 11 tháng qua. Nếu xem thống kê của Baomoi trong tuần qua thì có 1.5m visitors và 3m pageviews. Tôi luôn nghĩ rằng bởi vì thời gian mỗi người bỏ ra tối đa cho Internet là 24h (có nghĩa là có giới hạn), số lượng người sử dụng Internet không thể tăng một cách quá nhanh chóng cho nên là có vài trường hợp sau:

  • Nếu trang web A tăng pageviews thì các trang web khác phải giảm pageviews
  • Nếu tất cả các trang web đều tăng pageviews thì thời gian mà người sử dụng bỏ ra trên toàn bộ các trang web phải giảm
  • Nếu hai điều trên vẫn sai thì có lẽ là do số visitor tăng
  • Nếu ba điều trên cũng sai thì tôi … cũng gãi đầu không biết là sao
firefoxscreensnapz001(click để phóng to)

Theo thống kê của VNNIC, cho đến tháng 10/2008 thì số thuê bao quy đổi của VN là khoảng ~ 20M, số thuê bao băng rộng ~ 2M. Như vậy, ta có thể tính được số pageviews/ngày trên toàn VN =

số thuê bao x số phút sử dụng Internet (/ngày/thuê bao) / thời gian trung bình thuê bao ở lại trên một trang

Hai tham số còn lại rất khó đoán. Ví dụ mẹ tôi rõ ràng là thuê bao Internet active nhưng cũng chỉ vào Internet lúc … chờ máy giặt làm việc hoặc có đối tác gọi í ới “Cô check mail đi cô”. Nhưng tôi thì ngược lại, một ngày chắc 10 giờ online. Giả sử lấy một con số theo Yahoo là  34 phút /ngày cho mỗi thuê bao và thời gian trung bình trên một trang là 2 phút (mẹ tôi vào ít trang nhưng lại ở rất lâu trên một trang, tôi thì ngược lại). Như vậy lắp vào công thức ta có :

20M * 34 / 2  = 340M (pageviews)

Tuy nhiên, đây là số pageviews tổng cộng không tính trang của VN hay của nước ngoài. Cũng theo Yahoo Việt Nam,76% người sử dụng vào Internet để đọc báo nhưng lại không nói rõ họ bỏ bao nhiêu thời gian để đọc báo (vì còn chat, email, nghe nhạc… hoặc làm tất cả các thứ đó một lúc). Tôi cứ tiếp tục giả sử họ đọc báo VN và bỏ ra 25% thời gian để làm chuyện đó, như vậy một ngày báo điện tử VN sẽ có :

340M * 76% * 25% = 64.6M (pageviews)

Ok, như vậy mình đã có con số cụ thể. Quay trở lại ví dụ với Baomoi.com, Top 50 website được truy cập nhiều nhất tại VN (tính theo Alexa), tuần vừa rồi có 3M pageviews tức là một ngày có 0.42M pageviews ~

0.42/64.6 ~ 0.65% traffic của báo điện tử tại VN !!!

Liệu có chỗ nào tính sai không?

Advertisements

Mainstream is still “main” stream?

nytimesadvert

What do you think about it, my friends?

Src : Mashable