Archive for the ‘recommedation engine’ Tag

Facebook bắt đầu cung cấp cơ chế recommend Application

Ngày hôm qua, 11/6, Facebook đã bắt đầu cung cấp cơ chế khuyến cáo các Application mà người sử dụng có thể sẽ thích sử dụng. Có lẽ việc khuyến cáo này dựa trên việc phân tích về các ứng dụng được bạn bè người sử dụng dùng và các ứng dụng mà những người “giống” như người sử dụng thích dùng. Theo một số comment của người sử dụng, điều này có ích cho người sử dụng nhưng không có ích cho các ứng dụng nhỏ, tập trung vào thị trường niche vì cơ hội quảng bá và xuất hiện của các ứng dụng này sẽ ngày càng nhỏ đi.

Advertisements