Archive for the ‘IM’ Tag

IM – thủ phạm gây ra sự mất tập trung???

Nghiên cứu mới nhất của đại học tổng hợp Ohio + đại học California đưa ra một kết luận khá ngạc nhiên. Những người sử dụng IM ( Instant Messaging) trong thời gian làm việc lại ít bị phân tán tư tưởng hơn là những đồng nghiệp khác không sử dụng IM.

Tiếp tục đọc

Advertisements