Archive for the ‘email’ Tag

Email và Mạng xã hội

Bài viết “Inbox Evolution May Force Facebook to Change Its business cards” được đăng trên Mediapost có một số nhận định và thống kê khá hay, trong đó đặc biệt là thống kê của ExactTarget : 72% số người được hỏi nói rằng họ sẽ nhận các thông tin promotion qua email khi đã được họ cho phép (opt-in) trong khi đó 0% muốn nhận được chúng thông qua mạng xã hội.

Trong bài viết này cũng có một điều đáng suy nghĩ (trùng hợp với trực trạng ở Việt Nam) là ý kiến của August Miller nói rằng sau khi anh ta mua iPhone, anh ta viết email bằng iPhone nhiều hơn vì đơn giản email thì free còn SMS thì lại mất tiền !!!.

Advertisements